Semazen Akademik sayfalar hakkında düşünceleriniz?
İdare eder, Güzel, Daha güzel olabilir, Çok güzel, Çok Kötü
REKLAM ALANI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Vahit GÖKTAŞ
HACI BAYRAM-I VELİ SEMPOZYUMU
17 Haziran 2016 Cuma

ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELİ SEMPOZYUMU

Doç. Dr. Vahit GÖKTAŞ 

 “Ey koca Türk evliyası! Sana rahmet olsun.

Medeniyet alanında yükselmek ve ilerlemek için bize faydası meşru,

 semeresi emin, memleket tabiatının genel şartlarına uygun

nasıl bol verimli bir yol göstermişsin.”

Mehmet Ali AYNİ

25-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ankara'da TOBB konferans salonunda; Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği'nin organize ettiği, TİKA, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, DİB, TOBB gibi pek çok sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu gerçekleşti. Sempozyuma Kazakistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Burkina Faso, Mısır, Ürdün, Nijer'den ve ülkemizden ve dünyanın pek çok yerinden alanının uzmanı 100'e yakın akademisyen tebliğci ve oturum başkanı olarak katıldı.

Hacı Bayram-ı Veli'nin yaşadığı dönem, Hacı Bayram-ı Veli'nin Hayatı, Hacı Bayram-ı Veli'nin Tarikatı ve Tesirleri, Hacı Bayram-ı Veli'nin Dönemindeki Ahiler ve Diğer Tarikat Temsilcileriyle Münasebetleri, Hacı Bayram-ı Veli'nin Tasavvufi Görüşleri, Hacı Bayram-ı Veli'de Dil ve Edebiyat alt başlıklarında Akşemseddin, Eşrefoğlu Rûmî, Molla Zeyrek, Bünyamin-ı Ayâşî salonlarında 2 gün boyunca çok yoğun bir program gerçekleştirildi.[1] Sempozyum tebliğlerinden ve oturumlarda konuşulan konulardan bahsetmek bu kısa yazının sınırlarını aşacaktır. Ancak sempozyum kitabı basıldığında tüm bu mühim bilgilere ve değerlendirmelere ulaşma imkanına sahip olunabilecektir.  Sempozyum tebliğleri sempozyum kurulu tarafından belirlenen tarihte neşredilecektir.

Hacı Bayram-ı Veli 1350-1430 yılları arasında Ankara'da yaşamış önemli bir mutasavvıftır. Kendisi medrese müderrisi olan Hacı Bayram-ı Veli tasavvufi yönden de öne çıkmış bir isimdir. Hacı Bayram-ı Veli İslam medeniyeti için kırılma noktası olarak nitelendirebileceğimiz bir zamanda dünyaya gelmiş ve Osmanlı medeniyetinin en önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Hacı Bayram-ı Veli, hayatı, yetiştirdiği talebelerle dünyanın pek çok coğrafyasında etkin olmuş önemli bir şahsiyettir. Onun bıraktığı iz günümüzde de tesirini devam ettirmektedir. Hacı Bayram-ı Veli bir müderris, mutasavvıf, mürşid ve tarikat pîri olmasının yanında bir aktivist bir stratejisttir. İstanbul'un fethinin müjdecisi, Ankara'nın manevi önderi, daralan gönüllere hali hazırda dahi şifa ve feyz pınarıdır. Bayramîyye belki Pîr Efendi'nin bu yönleri dolayısıyla bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılabilmiştir.[2]

Sempozyumda 'kültürümüze sahip çıkmak ve topluma rehberlik edecek dayanakların topluma en güzel şekilde tanıtılması, yaşadığımız çağın problemlerine çözüm bulmak' şeklinde özetlenen hedef ve amaçlar Hacı Bayram-ı Veli'nin tanınmasının önemini vurgulamak için yeterlidir kanaatindeyim. Bu amaclara ulaşma noktasında bu sempozyumun bir adım olması dolayısıyla sempozyum başarılı olmuştur kanaatindeyim.

Necip Karakaya ve Cahit Karakaya Bey'ler Hacı Bayram-ı Veli'nin şiirlerine yaptıkları bestelerle ve hazırladıkları güzel belgeselle ve harika sunumlarıyla sempozyuma artı değer katmışlardır. Ankara sevdalısı ve Ankara ile ilgili yaptığı mükemmel çalışmalarla tanınan gönül insanı Abdülkerim Erdoğan Bey'in sempozyuma katkıları sempozyumun başarısında ayrıca etkili olmuştur.

Böylesine güzel ve başarılı organizasyonda emek veren başta Kalem Derneği yetkilileri olmak üzere, Prof. Dr. Ahmet Cahid Haksever,  Murat Türkmen ve Murat Yılmaz Bey'lerin şahsında tüm düzenleme kuruluna ve sempozyuma destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarının yetkililerine teşekkür etmek istiyorum. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri gibi Anadolu'nun Gönül Mimarları ile ilgili bu tür uluslararası ve ulusal bazda programların toplumun en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu bu vesile ile tekrar vurgulamak istiyorum. Mehmet Ali Ayni'nin Hacı Bayram-ı Veli ile ilgili bir sözü ile yazıma son vermek istiyorum:

“Ey koca Türk evliyası! Sana rahmet olsun. Medeniyet alanında yükselmek ve ilerlemek için bize faydası meşru, semeresi emin, memleket tabiatının genel şartlarına uygun nasıl bol verimli bir yol göstermişsin.” [3]


[1] Sempozyumda sunulan tebliğlerle ilgili olarak bkz. http://www.kalem.org.tr/sempozyum/tr/sempozyum-programi

[2] Hayatı ile ilgili bkz. Mehmet Ali Ayni, Hacı Bayram-ı Veli, Haz. H. Rahmi Yananlı, Büyüyen Ay, İstanbul 2015; Ethem Cebecioğlu, Hacı Bayram-ı Veli ve Tasavvuf Anlayışı, Muradiye Kültür Vakfı Yay., Ankara 1994; Baki Yaşa Altınok, Hacı Bayram Veli Bayramilik-Melamilik, Ahi Yay, Ankara 2012; Abdülkerim Erdoğan, Ankara'nın Manevi Mimarı Hacı Bayram-ı Veli, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yay., Ankara 2015.

[3] “Ey koca Türk evliyası Sana rahmet olsun, medeniyet alanında teali ve terakki için bize faidesi meşru, semeresi emin, tabiat-ı memleketin şerait-i umumiyyesine muvafık, nasıl bir feyyaz yol göstermişsin' Mehmet Ali Ayni, Hacı Bayram Veli, Haz. H. Rahmi Yananlı, Büyüyen Ay Yay., Mayıs 2015, s. 115.

 

Bu yazı toplam 2188 defa okunmuştur

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI