Semazen Akademik sayfalar hakkında düşünceleriniz?
İdare eder, Güzel, Daha güzel olabilir, Çok güzel, Çok Kötü
REKLAM ALANI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çalıştay Sonuç Bildirgesi
Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Mevlana Araştırmaları Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.
18 Aralık 2012 / 21:34

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tarafından Hz. Mevlana'nın 739. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Mevlana Araştırmaları Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildirgede, Mevlana ve Mevlevîlik Ansiklopedisi ve uluslararası nitelikte bir internet sitesi oluşturulması, Mevlana ve yaşamını konu alan bir film senaryosunun hazırlanmasında ve beyaz perdeye aktarılmasında akademik destek sağlanması, Mesnevi'nin ilkokuldan üniversitelere kadar seçmeli ders olarak okutulması için girişimlere başlanması yönünde karar alındı. Konya Dedeman Otel'de gerçekleştirilen Çalıştay'da 14 üniversiteden 41 bilim adamı 2 ana oturum ve 7 özel oturum gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nuri Şimşekler, “Çalıştay'da lisansüstü tezler hakkında kısa bilgiler verildiği ilk oturumun ardından öncelikle Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde kurulan Yüksek Lisans Programı kapsamında verilmesi yararlı olacağı düşünülen dersler tartışıldı. Özellikle Mevlana ve Mevlevilik çalışmalarında yeni fikirler tartışıldı. Mevlana ve Mevlevîlik Ansiklopedisi'nin ve uluslararası nitelikte bir internet sitesinin oluşturulması, ülkemizde ve tüm dünyada yayınlanan Mevlâna ve Mevlevîlik ile ilgili eserlerin ve yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bir nüshasının enstitü kitaplığına kazandırılması ve ayrıca Mevlâna konulu bir film senaryosunun hazırlanmasında ve beyaz perdeye aktarılmasında akademik olarak destek olunması gibi önemli kararlar alındı.” dedi.

MEVLANA SEÇMELİ DERS OLSUN

Enstitünün Mevlâna ve Mevlevîliğe ait çalışmalarda yetkin ve bilimsel bir danışma merkezi olması için kurullar oluşturulması, bununla ilişkili olarak hakemli dergi çıkarılması. Türkiye dışında Mevlâna ve Mevlevîlik ile ilgili yapılan çalışmaların Türkiye'ye kazandırılması, Mesnevî'nin ilköğretimden üniversiteye kadar seçmeli ders olarak okutulması, ilk ve orta öğretimdeki müfredat programlarında Mevlâna ve Mesnevî'den bahis bulunmadığı göz önüne alınarak bu eksikliğin giderilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda çalışma yapması için girişimde bulunulması, hırka, sikke, tennure, destegül, keçe, keşkül, kalemtıraş, bıçak, divit, makta, makas ustalığı gibi zanaat dallarının üniversitelerle işbirliği içerisinde yaşatılması için bir dizi çalışmalar gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.” dedi.

İŞTE BİLDİRGENİN TAMAMI

Mevlana Araştırmacıları Çalıştayı Sonuç Bildirgesi'nin Tam Metni Şöyle:

 1. Enstitünün Mevlâna ve Mevlevîliğe ait çalışmalarda yetkin ve bilimsel bir danışma merkezi olması için kurullar oluşturulması, bununla ilişkili olarak hakemli dergi çıkarılması.
 2. Türkiye dışında Mevlâna ve Mevlevîlik ile ilgili yapılan çalışmaların Türkiye'ye kazandırılması.
 3. Mevlâna ve Mevlevîlik ile ilgili Enstitü bünyesinde dokümantasyon merkezi oluşturulması, önem arz eden kitap ve makalelerin Türkçeye kazandırılması.
 4. Dönemin İslam dünyasındaki siyasi, felsefi, dinî, tasavvufî fikir akımlarının Anadolu tasavvufuna, dolayısıyla Mevlâna'ya etkilerinin araştırılması.
 5. Mevlâna ve Mevlevîlik konusunda kapsamlı bir ansiklopedisinin ve sözlüğün kurumlar arası katılımla bir heyet kurularak yayın hayatına kazandırılması. Ayrıca bu ansiklopedinin başta İngilizce ve Farsça olmak üzere belli başlı dünya dillerine tercüme edilmesi.
 6. Mevlâna ve çevresindekilerin eserlerinin asıl metinlerinin Türkiye'de yayınlanması.
 7. Mevlâna'nın eserlerinin sağlıklı metinlerinin teşkili ve şerhlerinin ele alınacağı toplantılar yapılması
 8. Mevlâna'nın eserlerindeki evrensel kavram ve söylemlerinin indeksinin hazırlanması.
 9. Enstitüde yapılacak lisansüstü çalışmalarda uygun tez konularının seçilmesi ve tekrara düşülmemesi için gerekli bilgi bankalarının oluşturulması.
 10. Mesnevî'nin öncelikle Konya'da bulunan üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulması ve daha sonra da diğer üniversitelerde okutulmasının imkânlarının araştırılması.
 11. İlk ve orta öğretimdeki müfredat programlarında Mevlâna ve Mesnevî'den bahis bulunmadığı göz önüne alınarak bu eksikliğin giderilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda çalışma yapması.
 12. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki Mevlevîhânelerin tespiti ve bunların kendi içinde tasnif edilmesi. Özellikle Balkanlar, Orta Doğu ve Karadeniz Bölgesinde bulunanların mevcut literatürdekilerin ve literatürde olmayanların ortaya çıkarılması. Mevlevîhânelerin bölümlerinin incelenmesi, buradaki kültür varlıklarının sayılması ve mevcut kitap ve neşriyatın tespit edilmesi.
 13. Mevlevîhânelerde bulunan Mevlevîliğe ait olan / olmayan tarihî eserlerin envanter çalışmalarının yapılarak bir kopyasının da Enstitüye verilmesi. Bunlara dayalı olarak lisansüstü tezler yaptırılması.
 14. Hat, tezhip, minyatür, ebrû, cilt, nakkaşlık ya da kalem işi, kalemtıraş, makta', saat, divit takımı, maden işçiliği sanatlarıyla meşgul olan sanatkârların isimlerinin ortaya çıkarılması ve bu kişilerle ilgili monografi çalışmalarının yapılması.
 15. Mevlâna ve Mesnevî ile ilgili resim ve minyatürlerin ve bunları ihtiva eden yazma eserlerin tespiti, tıpkıbasımı ve değerlendirilmesi.
 16. Enstitünün düzenleyeceği uluslararası bir hat yarışması ile Mesnevî'den seçilecek beyitlerin milletlerarası hattatlar tarafından tasarlanmasının teşvik edilmesi.
 17. Öğrenci topluluklarından yararlanarak Hz. Mevlâna konulu beste (sözleri Mesnevîden), fotoğraf, resim, hat vb. yarışmaların düzenlenmesi.
 18. Hırka, sikke, tennure, Destegül, keçe, keşkül, kalemtıraş, bıçak, divit, makta, makas ustalığı gibi zanaat dallarının üniversitelerle işbirliği içerisinde yaşatılması.
 19. Mevlevî şairlerin eserlerinin tespit edilmesi.
 20. Mevlevî bestekârlar tarafından bestelenmiş şiirlerin tespit edilmesi ve bir araya toplanması.
 21. Mevlevî mûsıkîşinasların müzik teorisi üzerine yapmış olduğu kaynaklar ve bu kaynakların Türk müziğindeki yeri ve öneminin tespit edilmesi.
 22. Mevlevî ayinlerindeki notasyonda birliğin sağlanması. Notalar ile birlikte sesli kayıtların internet üzerinden yayınlanması.
 23. Mevlevîlik kültürü ile Anadolu'da bulunan benzer kültürler arasında kıyaslamalı çalışmalar yapılması.
 24. Doğu ve batıda Mevlâna görüşlerinin tesirinde kalan ülkelerde Mevlâna ve Mevlevîlik araştırmalarının yapılması.
 25. Uluslararası nitelikte bir internet sitesinin hazırlanması ve yabancı ülkelerin kurum ve kuruluşlarında bu sitenin duyurulması.
 26. Her 3 ayda bir Mevlâna ve Mevlevîlik sahasında yurt içi ve dışından uzmanların davet edilerek lisansüstü öğrencilere seminer verdirilmesi.
 27. Popüler kültürde yer alan Mevlâna ve Mevlevîlik algılarının mümkün olduğunca bilimsel çalışmalara dayandırılması hususunda talep edilmesi halinde bilgi ve belge katkısının sağlanması.
 28. Mevlâna'yı en doğru şekilde anlatacak dünya çapında bir film senaryosunun uzmanlar tarafından oluşacak bir heyetin denetiminde kaleme aldırtılarak beyaz perdeye aktarılması.

Çalıştay Katılımcıları :

Prof.Dr. Namık AÇIKGÖZ (Muğla Üniversitesi)
Prof.Dr. Ahmet ALKAN (Selçuk Üniversitesi)
Prof.Dr. Ramazan ALTINTAŞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof.Dr. Mustafa AŞKAR (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Ahmet ÇAYCI (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof.Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA (İstanbul Üniversitesi)
Prof.Dr. Mustafa DEMİRCİ (Selçuk Üniversitesi)
Prof.Dr. Hüsamettin ERDEM (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof.Dr. Fevzi GÜNÜÇ (Selçuk Üniversitesi)
Prof.Dr. Dilaver GÜRER (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof.Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU (Kırıkkale Üniversitesi)
Prof.Dr. M. Erol KILIÇ (Marmara Üniversitesi)
Prof.Dr. Hicabi KIRLANGIÇ (Ankara Üniversitesi)
Prof Dr. Bilal KUŞPINAR (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof.Dr. Hülya KÜÇÜK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof.Dr. Naim ŞAHİN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof.Dr. A. Yaşar OCAK (Hacettepe Üniversitesi)
Prof.Dr. Derya ÖRS (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof.Dr. Abdullah ÖZTÜRK (Selçuk Üniversitesi)
Prof.Dr. Muhittin TUŞ (Selçuk Üniversitesi)
Prof.Dr. Osman TÜRER (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Prof.Dr. Erkan TÜRKMEN (Karatay Üniversitesi)
Prof.Dr. Bayram ÜREKLİ (Selçuk Üniversitesi)
Prof.Dr. A. Kazım ÜRÜN (Selçuk Üniversitesi)
Prof.Dr. Emine YENİTERZİ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Doç.Dr. Yusuf ÖZ (Kırıkkale Üniversitesi)
Doç.Dr. Fatma Asiye ŞENAT (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç.Dr. Nuri ŞİMŞEKLER (Selçuk Üniversitesi)
Doç.Dr. Ali TEMİZEL (Selçuk Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Şadi AYDIN (Mevlana Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. N. Fazıl DURU (Ordu Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. M. Ali HACIGÖKMEN (Selçuk Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Oğuz KARAKAYA (Selçuk Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Sibel KARAMAN (Selçuk Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Hakan KUYUMCU (Selçuk Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Fatih ÖZKAFA (Selçuk Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Sefer SOLMAZ (Selçuk Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Yakup ŞAFAK (Selçuk Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi)
Yrd.Doç.Dr. Semra TUNÇ (Selçuk Üniversitesi)
Dr. Necdet SUBAŞI (DİB Strateji Geliştirme Başkanlığı)