Semazen Akademik sayfalar hakkında düşünceleriniz?
İdare eder, Güzel, Daha güzel olabilir, Çok güzel, Çok Kötü
REKLAM ALANI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Afyon'da Sempozyum
2. Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik Sempozyumu 01-02 Haziran 2012 tarihlerinde Afyon'da yapılıyor.
31 Mayıs 2012 / 00:59

2. Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik Sempozyumu 01-02 Haziran 2012 tarihlerinde Afyon'da yapılıyor.

Hz.Mevlânâ'nın yedinci nesil torunlarından olan ve başta Afyonkarahisar Mevlevihanesi olmak üzere, Anadolu'da ve Anadolu dışında birçok Mevlevihane'nin açılmasına ve bu yolla Mevlevîliğin yayılmasına öncülük eden Sultan Dîvânî bir eksen kabul edilerek, Mevlevilik ile ilgili diğer unsurların da çeşitli konu başlıkları ile ele alınacağı 2. Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik Sempozyumu yapılıyor.

Sempozyumda çok değerli sunumların yanında Esin Çelebi Bayru,, Ömer Tuğrul İnançer, Cemalnur Sargut ve H. Nur Artıran'da konferans verecek.

2.ULUSALARARASI SULTAN DÎVÂNÎ VE MEVLEVÎLİK SEMPOZYUMU

01 - 02 Haziran 2012
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü,
Atatürk Kongre Merkezi-Afyonkarahisar

Konferanslar

Ömer Tuğrul İNANÇER

Cemalnur SARGUT
"Mevlevilikte Aşk Anlayışı"

Esîn Çelebi BAYRU
Tarihte Kadına Bakış Ve Mevlevîlikte Kadın

Prof. Dr. Feza TANSUĞ
"Bethoven'nin Esinlendiği Mevlevi Ayini

Nur ARTIRAN
"Hz. Mevlâne ve Filoza) Epictetos'a Güre Özgürlük Nedir?"

Katılımcılar ve Sunumları

Adem ÇATAK

MEHMET ÇELEBİ'DE SEYR U SÜLÛK

 

Alberto F. AMBROSIO

MEZMUR VE MEVLEVÎ SEMÂ

 

Asuman PEKYAMAN

İNANÇ TURİZMİNDE MEVLEVÎHANELERİN YERİ

 

Ayşegül GÜNEŞ - Engin GÜNEŞ

LİSELİ GENÇLERİN HZ. MEVLANA ALGISI

 

Derya ERSÖZ

DİVANE MEHMET ÇELEBİ'NİN MÜTEKERRİR MÜSEDDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 

Timuçinn ÇEVİKOĞLU

"NİYÂZ ÂYİNLERİ ve NÜSHA FARKLILIKLARI"

 

Emel Funda Türkmen - Safiye YAĞCI

MEVLEVİLİKTE EĞİTİM ANLAYIŞI VE DAVRANIŞ KAZANDIRMA YAKLAŞIMLARI

 

Enver Mete ASLAN

KÜLTÜR SANAT VE MÛSIKÎ'DE MEVLEVÎLİK BAĞLAMINDA, YENİKAPI MEVLEVÎHANESİNDE MÛSİKÎ

 

Güniz YILMAZ

DİNİ TÜRK MÜZİĞİNDE BİR MÜZİK KURAMCISI: ABDÜLBAKÎ NÂSIR DEDE VE ACEMBUSELİK AYİN-İ ŞERİFİNİN USUL VEZİN İLİŞKİSİ

 

Hasan Hüseyin Adalıoğlu - Nizamettin Arslan

ERZİNCAN MEVLEVÎHÂNESİ

 

Hasan Hüseyin Güneş - Mehtap Kuş

KUDÜS MEVLEVİHANE VAKFİYELERİ ÜZERİNE METODİK BİR İRDELEME

 

Hülya UZUN

İslami Uyanış ve Popüler Kültür Bağlamında Mevlevi Seması Üzerine Bir Araştırma: Afyonkarahisar Örneği

 

İsmail Hakkı Nakilcioğlu

Mevlâna Felsefesinde Bireysel ve Toplumsal İletişim

 

Kâmil KAYA - Semra YILMAZ

TÜRBE ZİYARETLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ (Mevlana Türbesi Örneği)

 

Mehmet Demirci

İzmir mevlevihanesi şeyhi Nureddin Efendi

 

Mehmet TEMİZKAN

Şiirlerinden Hareketle Sultan Divanî'nin Bektaşîliği Üzerine Bir İnceleme

 

Mehmet ALTUNMERAL

HAMİD SANCAĞINDAN ÜÇ MEVLEVÎ ŞÂİR

 

Arife Aktaş

Mevlana Müzesinde Bulunan Mevlevilere Atfedilen Giysilerin Model ve Kesim Teknikleri Açısında İncelenmesi

 

Naseem Ahmad Shah

The Islamic Mystic Tradition and the Role of Women with special Emphasis on Mevlevi Sufi Discourse.

 

Seda DÜZYOL

MEVLEVİ AYİNLERİNDE KULLANILAN ENSTRÜMANLARDAN REBAB, NEY VE KUDÜM'ÜN YERİ

 

Seema ARİF

Mevlevi Sema: The right positioning of body and heart for Divine Communion

 

Serdar ÖSEN

Karahisar Mevlevîhanesi'nin Son Dönemde Geçirmiş Olduğu Yangınlar

 

Şerife Mızrak - Nurhan Özkan

SEMAZEN GİYSİLERİNİN GİYİM SANATLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ VE REPRODÜKSİYONU

 

Mehmed Veysî DÖRTBUDAK

MEVLEVİLİKTE GÜNLÜK YAŞAMIN GÜNÜMÜZE NASIL YANSIYACAĞI ÜZERİNE TEKLİFLER

 

Yunus Emre UĞUR - Çağhan ADAR

AFYONKARAHİSAR'DA GÜNEŞ HAN-I KÜBRÂ HÂTUNDAN GÜNÜMÜZE MEVLEVÎLÎĞİN AKTARILMASINDA KADINLARIN ROLÜ

 

Yusuf Turan Günaydın

MEVLÂNÂ'NIN VASİYETNÂMESİNE MEHMED VELED ÇELEBİ'NİN ŞERHİ: HAYRÜ'L-KELÂM

 

Yıldırım AKTAŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE MEVLEVÎ MUKÂBELESİNDE YER ALAN AFYONKARAHİSARLI ŞAHSİYETLER

 

Program için adres>>