Semazen Akademik sayfalar hakkında düşünceleriniz?
İdare eder, Güzel, Daha güzel olabilir, Çok güzel, Çok Kötü
REKLAM ALANI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
NÛR ORDUSU
Ahmet ŞAHİN
20 Mayıs 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet ŞAHİN

sahinahmed@mynet.com

 

NÛR ORDUSU

 

En önde Resûlullah,  arkada nûr ordusu

Gök Kubbe'nin altında, gülden pür-nûr ordusu

 

Melekût  âlemi hep, O'na hayrân doğrusu

Edep ile süslü, şol  Sahâbîler  kadrosu

 

Onlar… Eshâb-ı Kirâm, Ümmet'in ekmelleri

Hazreti Peygamber'in, nûrlu mükemmelleri

 

Ebû Bekr, Ömer, Osman, Ali divâneleri

Resûl etrafında dönen aşk pervâneleri

 

Şol  “gökteki yıldızlar gibi” her biri ışık 

 Resûl'ü gören gözler,  O'na ebedî âşık

 

Kıssasü'l Enbiyâlar, Hazreti Hızır dengi

Hamzanâmeler ile  Hazreti Ali cengi

 

O Hamza ki, "Seyyid-üş Şühedâ" Esedullah

Hazreti Ali, “Allah Arslanı” Velîyullah

 

Ebû Hureyre, hadîs rivâyet eden râvî

Salmanî Fârisî, Eshâb'ı-kirâmın kavî

 

Zeyd Bin Sâbit, büyük bir İslâm fıkıh âlimi

Enes Bin Mâlik, Allah Resûlü'nün hâdimi

 

Muâz Bin Cebel, helâl ve haram endazesi

Zeyd Bin Hârise, Resûlullah'ın âzâdesi

 

Eshâb-ı güzîn, Ebû Eyyûb-i  El-Ensârî

Hazreti Peygamber'in sancâktarı hem yârî

 

Bilâl Habeşî, Resûl müezzini sahâbî

Sa'd  Bin Ebî Vakkâs da hem kumandan hem vâlî

 

Hazreti Hasan ile Hüseyin ki Ümmet'in

Evlâd-ı Resûl  ve  göz bebeği Ehl-i beyt'in

 

Yazılan kahramanlık destânları Rahmân'dan

Hâlid Bin Velîd, Resûl Ordusu'nda kumandan

 

Bedir, Hayber, Hendek'le Huneyn, Uhud, gazvesi

Taif, Tebük; İslâm'ın nihâî galebesi

 

Şiirle anlatılmaz, “Nûr Ordusu”nun methi

Zaferler  hârikası zafer, Mekke'nin fethi

 

Arabistan çölünde açan gül hakkı içün

Ravzası'ndan nûrun, nûr saçan gül hakkı içün

 

Allah'ın bahşettiği, şol nimet hakkı içün

Allah ve Resûl aşkı, muhabbet hakkı içün

 

Duâlar, âminlerle,  milletçe zikirdeyiz

Selât-ı selâmlarla, ümmetçe şükürdeyiz

 

Biz; Asr-ı Saâdetli, Hakk yolun yolcusuyuz

Hakk'ı söyler sözümüz, son Resûl kolcusuyuz

 

Peygamber Efendimiz, ne buyurmuşsa senet

Sırât-ı müstakîm bu yol; Kur'ân, Hadîs, Sünnet

 

Şanlı Peygamberimiz, Resûl'ü Kibriyâmız

İki Cihân Güneşi, Hâtem'ül Enbiyâmız


(Mayıs 2016 Tarihli dîvanyolu dergisi)

Bookmark and Share

Makaleler
MEVLANA’NIN ADALET FELSEFESİ  -Dr. Ergin Ergül  (07 Aralık 2017)
HAZRETİ PEYGAMBERİN YAKINLARI  -Ahmet ŞAHİN  (22 Nisan 2016)
Mevlânâ'ya Göre Evlilik ve Aile  -Prof. Dr. Abdulhakim Yüce  (23 Şubat 2013)
Hz. Mevlâna’nın Eğitim Anlayışı  -Muhammed ACIYAN  (19 Ekim 2012)
Mevlana’nın Şemaili Hakkında Yanılgılar  -Muhammet ACIYAN  (12 Temmuz 2012)
İstanbul'da Mevlevîlik  -Ekrem Işın  (22 Haziran 2012)
Türk Edebiyatında Edebî Tefekkür Anlayışı  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2012)
Şihabüd-din Sühreverdi  -Semâ Âdabı  (07 Ocak 2012)
MESNEVΒNİN ÖNSÖZÜ VE DİBACESİ  -Tahir-ül Mevlevî  (06 Ocak 2012)
TAHiR-ÜL MEVLEVÎ, HAYATI VE ESERLERi  -Sadi Aytan  (06 Ocak 2012)
TASAVVUFÎ ŞİİR  -Ahmet ŞAHİN  (03 Ocak 2012)
Mevlevî Müziği ve Sema'  -Hakan Talu  (01 Ocak 2012)
Mevlana Perspektifinden Hukuk Devleti İlkesi  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
Mevlana Perspektifinden Stratejik Düşünce  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
MEVLÂN’NIN ESERLERİNDE İNSANIN MANEVÎ GÖRÜNÜŞLERİ  -PROF. DR. KERİM ZEMANİ  (13 Aralık 2011)
SONSUZLUK SUSKUNLUĞUMDA SAKLI!  -Hatice Sedef Ergül  (11 Aralık 2011)
SIRR-I MA‘NEVÎ - İnceleme-Metin  -Dr. Ekrem BEKTAŞ  (03 Kasım 2011)
Kur'ân'ın Mânevî Bir Tefsiri Mesnevi  -Doç. Dr. Hüseyin Güllüce  (14 Temmuz 2011)
MEVLANA’DA ÜZÜM  -R. Bahar AKARPINAR  (20 Mayıs 2011)
EHLİYET VE LİYAKAT KAVRAMLARI  -Gülgün YAZICI  (20 Mayıs 2011)
SÜLEYMAN BELHÎ AİLESİ VE SON MEVLEVÎ POSTNİŞÎNLERİ  -Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZ  (19 Mayıs 2011)
AŞK BAHÇESİNİN İNLEYEN BÜLBÜLÜ: YAMAN DEDE  -Hatice Sedef Ergül  (08 Mayıs 2011)
MİLLÎ SECİYYE  -Ahmet ŞAHİN  (08 Mayıs 2011)
YÂ RESÛLULLAH!..  -Ahmet ŞAHİN  (18 Nisan 2011)
BATI DÜNYASINDA MEVLÂNA ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR  -Prof. Dr. Mehmet AYDIN  (12 Nisan 2011)
MESNEVİ TERCÜMESİNİN MUKADDİMESİ  -Eva de Vitray Meyerovitch (Havva Hanım)  (12 Nisan 2011)
Şems-i Tebrizi'nin Evrensel Mesajları  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Mevlana Öğütlerinin Sosyal Açıdan Önemi  -Kazım ÖZTÜRK  (20 Mart 2011)
MEVLANANIN TEFEKKÜR DÜNYASI  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Hz. MEVLANA'DA ASK  -Dr. Mehmet ÖNDER  (13 Ocak 2011)
MEVLÂNÂ VE DEVLET ERKÂNI  -Can ALPGÜVENÇ  (31 Aralık 2010)
KÂİNÂTIN GÜLܒNE  -Ahmet ŞAHİN  (30 Aralık 2010)