Semazen Akademik sayfalar hakkında düşünceleriniz?
İdare eder, Güzel, Daha güzel olabilir, Çok güzel, Çok Kötü
REKLAM ALANI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
HAZRETİ PEYGAMBERİN YAKINLARI
Ahmet ŞAHİN
22 Nisan 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet ŞAHİN

sahinahmed@mynet.com

 

HAZRETİ PEYGAMBERİN YAKINLARI

Hazreti Abdülmuttalib

Haşim Oğulları'nın kudretli efendisi

Hazreti Peygamber'in merhametli dedesi
 

Hazreti Hamza

Ümmet'in iftiharı, en büyük cengâver

Peygamber amcası ol, görülmemiş şeh-süvâr
 

Hazreti Ebû Tâlib

Adaletle hükmeden ol, Kureyş'in goncası

Hazreti Peygamber'i esirgeyen amcası

 

Hazreti Abbas

Şeceresinden inen hanedânın damgası

Hadîs rivâyet eden son Nebî'nin amcası

 

Hazreti Abdullah

Sonsuz nûru taşıyan bütün Kureyş'in hası

Ebedî nûr, Hazreti Peygamber'in babası

 

Hazreti Amine Hatun

İlâhî tecelliyât sırrının baş mâ'nâsı

İki Cihân Güneşi şah-gülün has anası

 

Hazreti Hadîce-Tül Kübrâ

Kâinât'ın Gülü'nün evinin güldânesi

Son Peygamber zevcesi, mü'minlerin annesi

 

Hazreti Aişe-i Sıddika

“Ümmül-mü'minîn”,  fukaha'ya nezâret eden

Nebî  hatunu en çok hadîs rivâyet eden

 

Fıkıh allâmesi ol, mü'minlerin annesi*

En çok Hadîs bildiren son Nebî'nin zevcesi

 

 Hazreti Fâtımatü'z-Zehrâ

 Efendimiz'in kızı, biricik nûr tanesi

“Evlâd-ı Resûl”, “şerîf” ve “seyyid”ler ânesi


 

Hulefâ-i Râşidîn

 

Hazreti Ebû Bekir

Ashab'ın en kemâle ermiş üstün haldaşı

Hazreti Peygamber'in en sâdık gönüldaşı

 

Hazreti Ömer

“Adalet Mülkü”nün ol, şaşmayan terâzîsi

Resûl'ün “Fârûk” nâmıyla ma'ruf vüzerâsı

 

Hazreti Osman

Kur'ânı çoğalttıran “Halîfe-i müslimîn”

Nebi'nin Vahiy Kâtibi “Emîr'ül-mü'minîn”

 

Hazreti Ali

Allah'ın Arslanı “İlim Şehrinin Kapısı”

Asr-ı Saâdet Devri'nin Peygamber Kadısı
 

 İki Evlâd-ı Resûl

 Hazreti Hasan

Ol “Cennet gençlerinin şerîfler efendisi”

“Resûl'ü Mücteb┠şehîdler beyefendisi

 

 Hazreti Hüseyin

“Cennet çocuklarının seyyîdler efendisi”

“Evlâd-ı  Resûl”  ol, gül şehîdler şâhândesi


 

(Nisan 2016 Tarihli Erciyes Dergisi)

 *Bu beyit dergide yoktur, şu an eklenmiştir.

Bookmark and Share

Makaleler
MEVLANA’NIN ADALET FELSEFESİ  -Dr. Ergin Ergül  (07 Aralık 2017)
NÛR ORDUSU  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2016)
Mevlânâ'ya Göre Evlilik ve Aile  -Prof. Dr. Abdulhakim Yüce  (23 Şubat 2013)
Hz. Mevlâna’nın Eğitim Anlayışı  -Muhammed ACIYAN  (19 Ekim 2012)
Mevlana’nın Şemaili Hakkında Yanılgılar  -Muhammet ACIYAN  (12 Temmuz 2012)
İstanbul'da Mevlevîlik  -Ekrem Işın  (22 Haziran 2012)
Türk Edebiyatında Edebî Tefekkür Anlayışı  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2012)
Şihabüd-din Sühreverdi  -Semâ Âdabı  (07 Ocak 2012)
MESNEVΒNİN ÖNSÖZÜ VE DİBACESİ  -Tahir-ül Mevlevî  (06 Ocak 2012)
TAHiR-ÜL MEVLEVÎ, HAYATI VE ESERLERi  -Sadi Aytan  (06 Ocak 2012)
TASAVVUFÎ ŞİİR  -Ahmet ŞAHİN  (03 Ocak 2012)
Mevlevî Müziği ve Sema'  -Hakan Talu  (01 Ocak 2012)
Mevlana Perspektifinden Hukuk Devleti İlkesi  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
Mevlana Perspektifinden Stratejik Düşünce  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
MEVLÂN’NIN ESERLERİNDE İNSANIN MANEVÎ GÖRÜNÜŞLERİ  -PROF. DR. KERİM ZEMANİ  (13 Aralık 2011)
SONSUZLUK SUSKUNLUĞUMDA SAKLI!  -Hatice Sedef Ergül  (11 Aralık 2011)
SIRR-I MA‘NEVÎ - İnceleme-Metin  -Dr. Ekrem BEKTAŞ  (03 Kasım 2011)
Kur'ân'ın Mânevî Bir Tefsiri Mesnevi  -Doç. Dr. Hüseyin Güllüce  (14 Temmuz 2011)
MEVLANA’DA ÜZÜM  -R. Bahar AKARPINAR  (20 Mayıs 2011)
EHLİYET VE LİYAKAT KAVRAMLARI  -Gülgün YAZICI  (20 Mayıs 2011)
SÜLEYMAN BELHÎ AİLESİ VE SON MEVLEVÎ POSTNİŞÎNLERİ  -Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZ  (19 Mayıs 2011)
AŞK BAHÇESİNİN İNLEYEN BÜLBÜLÜ: YAMAN DEDE  -Hatice Sedef Ergül  (08 Mayıs 2011)
MİLLÎ SECİYYE  -Ahmet ŞAHİN  (08 Mayıs 2011)
YÂ RESÛLULLAH!..  -Ahmet ŞAHİN  (18 Nisan 2011)
BATI DÜNYASINDA MEVLÂNA ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR  -Prof. Dr. Mehmet AYDIN  (12 Nisan 2011)
MESNEVİ TERCÜMESİNİN MUKADDİMESİ  -Eva de Vitray Meyerovitch (Havva Hanım)  (12 Nisan 2011)
Şems-i Tebrizi'nin Evrensel Mesajları  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Mevlana Öğütlerinin Sosyal Açıdan Önemi  -Kazım ÖZTÜRK  (20 Mart 2011)
MEVLANANIN TEFEKKÜR DÜNYASI  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Hz. MEVLANA'DA ASK  -Dr. Mehmet ÖNDER  (13 Ocak 2011)
MEVLÂNÂ VE DEVLET ERKÂNI  -Can ALPGÜVENÇ  (31 Aralık 2010)
KÂİNÂTIN GÜLܒNE  -Ahmet ŞAHİN  (30 Aralık 2010)