Semazen Akademik sayfalar hakkında düşünceleriniz?
İdare eder, Güzel, Daha güzel olabilir, Çok güzel, Çok Kötü
REKLAM ALANI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KÂİNÂTIN GÜLܒNE
Ahmet ŞAHİN
30 Aralık 2010

 

 

 

 

Ahmet ŞAHİN

sahinahmed@mynet.com

 

 

KÂİNÂTIN GÜLÜ'NE

 

Senin ile hâfızlar hep bülbüldür Efendim

Senin ile cihânlar  hep gül, güldür Efendim                   

Senin ile bulutlar hep tül, tüldür Efendim

Sen âlemsin âlemin sebebisin Efendim!...

 

Senin ile yârenler hep âşıktır Efendim

Senin ile ârifler hep ma'şuktur Efendim

Senin ile erenler hep ışıktır Efendim

Sen âlemsin âlemin sebebisin Efendim!...

 

Senin ile imkânlar hep gayedir Efendim

Senin ile makamlar  hep pâyedir Efendim

Senin ile mekânlar hep sâyedir Efendim

Sen âlemsin âlemin sebebisin Efendim!...

 

Senin ile acılar hep devâdır Efendim

Senin ile sızılar hep revâdır Efendim

Senin ile ağrılar hep şifâdır Efendim

Sen âlemsin âlemin sebebisin Efendim!...

 

Senin ile mâniler hep dümdüzdür Efendim

Senin ile tarîkler hep düz, düzdür Efendim

Senin ile geceler hep gündüzdür Efendim

Sen âlemsin âlemin sebebisin Efendim!...

 

Senin ile gönüller hep gülşendir Efendim

Senin ile ameller hep rûşendir Efendim

Senin ile devirler hep şen, şendir Efendim

Sen âlemsin âlemin sebebisin Efendim!...

 

Senin ile zihinler hep efdaldir Efendim

Senin ile fikirler hep ikbâldir Efendim

Senin ile zikirler hep visâldir Efendim

Sen âlemsin âlemin sebebisin Efendim!...

 

Senin ile inançlar hep ârîdir Efendim

Senin ile sevdâlar hep bâkîdir Efendim

Senin ile rü'yâlar hep cârîdir Efendim

Sen âlemsin âlemin sebebisin Efendim!...

                                              

Senin ile niyetler  hep berîdir Efendim

Senin ile mü'minler hep çeridir Efendim

Senin ile ölçüler hep mer'îdir Efendim

Sen âlemsin âlemin sebebisin Efendim!...

 

 Senin ile duâlar hep kabûldür Efendim

Senin ile niyâzlar hep makbûldür Efendim

Senin ile kelâmlar hep ma'kuldür Efendim

Sen âlemsin âlemin sebebisin Efendim!...

 

Senin ile sohbetler hep ön sözdür Efendim

Senin ile kaviller hep öz sözdür Efendim

Senin ile hutbeler hep son sözdür Efendim

Sen âlemsin âlemin sebebisin Efendim!...

                  

                       Ahmet ŞAHİN  - (2010)

                       ahmed_sahin@mynet.com

 

 

Makaleler
MEVLANA’NIN ADALET FELSEFESİ  -Dr. Ergin Ergül  (07 Aralık 2017)
NÛR ORDUSU  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2016)
HAZRETİ PEYGAMBERİN YAKINLARI  -Ahmet ŞAHİN  (22 Nisan 2016)
Mevlânâ'ya Göre Evlilik ve Aile  -Prof. Dr. Abdulhakim Yüce  (23 Şubat 2013)
Hz. Mevlâna’nın Eğitim Anlayışı  -Muhammed ACIYAN  (19 Ekim 2012)
Mevlana’nın Şemaili Hakkında Yanılgılar  -Muhammet ACIYAN  (12 Temmuz 2012)
İstanbul'da Mevlevîlik  -Ekrem Işın  (22 Haziran 2012)
Türk Edebiyatında Edebî Tefekkür Anlayışı  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2012)
Şihabüd-din Sühreverdi  -Semâ Âdabı  (07 Ocak 2012)
MESNEVΒNİN ÖNSÖZÜ VE DİBACESİ  -Tahir-ül Mevlevî  (06 Ocak 2012)
TAHiR-ÜL MEVLEVÎ, HAYATI VE ESERLERi  -Sadi Aytan  (06 Ocak 2012)
TASAVVUFÎ ŞİİR  -Ahmet ŞAHİN  (03 Ocak 2012)
Mevlevî Müziği ve Sema'  -Hakan Talu  (01 Ocak 2012)
Mevlana Perspektifinden Hukuk Devleti İlkesi  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
Mevlana Perspektifinden Stratejik Düşünce  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
MEVLÂN’NIN ESERLERİNDE İNSANIN MANEVÎ GÖRÜNÜŞLERİ  -PROF. DR. KERİM ZEMANİ  (13 Aralık 2011)
SONSUZLUK SUSKUNLUĞUMDA SAKLI!  -Hatice Sedef Ergül  (11 Aralık 2011)
SIRR-I MA‘NEVÎ - İnceleme-Metin  -Dr. Ekrem BEKTAŞ  (03 Kasım 2011)
Kur'ân'ın Mânevî Bir Tefsiri Mesnevi  -Doç. Dr. Hüseyin Güllüce  (14 Temmuz 2011)
MEVLANA’DA ÜZÜM  -R. Bahar AKARPINAR  (20 Mayıs 2011)
EHLİYET VE LİYAKAT KAVRAMLARI  -Gülgün YAZICI  (20 Mayıs 2011)
SÜLEYMAN BELHÎ AİLESİ VE SON MEVLEVÎ POSTNİŞÎNLERİ  -Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZ  (19 Mayıs 2011)
AŞK BAHÇESİNİN İNLEYEN BÜLBÜLÜ: YAMAN DEDE  -Hatice Sedef Ergül  (08 Mayıs 2011)
MİLLÎ SECİYYE  -Ahmet ŞAHİN  (08 Mayıs 2011)
YÂ RESÛLULLAH!..  -Ahmet ŞAHİN  (18 Nisan 2011)
BATI DÜNYASINDA MEVLÂNA ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR  -Prof. Dr. Mehmet AYDIN  (12 Nisan 2011)
MESNEVİ TERCÜMESİNİN MUKADDİMESİ  -Eva de Vitray Meyerovitch (Havva Hanım)  (12 Nisan 2011)
Şems-i Tebrizi'nin Evrensel Mesajları  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Mevlana Öğütlerinin Sosyal Açıdan Önemi  -Kazım ÖZTÜRK  (20 Mart 2011)
MEVLANANIN TEFEKKÜR DÜNYASI  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Hz. MEVLANA'DA ASK  -Dr. Mehmet ÖNDER  (13 Ocak 2011)
MEVLÂNÂ VE DEVLET ERKÂNI  -Can ALPGÜVENÇ  (31 Aralık 2010)