Semazen Akademik sayfalar hakkında düşünceleriniz?
İdare eder, Güzel, Daha güzel olabilir, Çok güzel, Çok Kötü
REKLAM ALANI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
SONSUZLUK SUSKUNLUĞUMDA SAKLI!
Hatice Sedef Ergül
11 Aralık 2011

SONSUZLUK SUSKUNLUĞUMDA SAKLI!

Ya Hz. Mevlana! “Bişnev” nidasıyla sarstın ruhlarımızı ve gönül kulağımızla yeniden duymayı hatırlattın. Dinlemeye odaklanınca, “elesti” duyurdun bize. Tâ Belh'den başlayan yolculuğun belki madden Konya'da tamamlandı. Ama hala mana olarak dünyayı dolaşıyor. Bir hilal gibi doğdun Belh'ten Konya'ya. İlminle, irfanınla insanlığı aydınlatırken, aşkınla yakıp geçtin. Aslında bu yakılış ve yanış, bir aydınlanma, bir dirilişti. Ve hala âşıklar Kâbe'sinden sana yönelenlerin gönlüne doğuyorsun, benim de gönlüme doğ, Ya Hz. Mevlana!

Konya'nın bozkırlarına senin aşkın karıştı, toprağın bağrı yandı. Buğday başakları daha bir olgun, daha bir kızıl ve hala ateş kırmızısı açar gelincikler. Konya'nın yağmurlarında gözyaşların saklı, rüzgârlarında âteş-i sinenin feryadı gizli. Sen bitmeyen bir bahar mevsimisin insanlığa.

Baharda gazellerinle coşar gönüllerimiz,

Yazın sıcağında Mesnevinin beyitleriyle serinleriz,

Kışın ayazında rubailerinle ısınır,

Ağzımız acıdığında onlarla tatlandırır,

Zihnimiz bulandığın da onlarla berraklaştırırız.

Karanlık gecelerin aydınlığı,

Paslanmış gönüllerin nurusun.

Benim de gönlüme doğ Ya Hz. Mevlana!

Sana göre; “insan aşkı kadardır.” Aşk ise edep, hayâ, ilim ve irfandır. Yaradan gibi verdiğini karşılıksız vermek, cömertlikte sınır tanımamak, sevdiğini yalnız O'nun adına sevmek. Sorgulamadan, tereddüt etmeden, karşılık beklemeden harcayabildiğin ne varsa O'nun uğruna harcamak. Cömertliğinle benim de gönlüme doğ Ya Hz. Mevlana!

“Aşksız geçen günü ömürden sayma!” Hitabınla, yaralı gönlümüz kuş misali pır pır. Bir inci kolye gibi dizdik günleri, aşkın rengine boyayamadık. Ömür diye neyi sayacağız bilemedik.  Bizi de aşk cennetine al Ya! Hz. Mevlana.

“Güneşin doğuşunu bekleyen zirveler gibi”, geceyi bekle diyorsun. Zirveleri idrak edebilmek için gecelerin sırrını bize de aç Ya! Hz. Mevlana.

“Aklını başına al da, bir gönül dostunun sohbetiyle kalbe gıda ver” buyuruyorsun; kalbimizi onaracak, irfanıyla gıdalandıracak, feyziyle cilalayacak dostlarından, bize de gönül dostu gönder Ya Hz. Mevlana!

“Neyin peşinden koşarsan sen osun!” dedin ne çok şeyin peşinden koşarak bölük pörçük olduğumuzu, asıl olmamız gereken (Hazreti İnsan) şeyden ne kadar çok uzaklaştığımızı fark ettirdin. İlham kaynağın olan ayet ve hadislerin çok uzağına düştük, sadece okuduk ve geçtik. Bu mana iklimini bize de aç Ya Hz. Mevlana!

 “Nereye dönerseniz dönün, orada Allah'ın yüzü vardır” (Kuran-ı Kerim 2/115).  Sen döndüğün her yerde, gördüğün her şeyde O'nu gördün, insanlığa göstermeye çalıştın, çok geniş bir yelpazeden bize hikâyelerle örnekler sundun. Gönül gözü görmeyince beden gözü neylesin, o da görüntüye takıldı. Hâlbuki bu hikâyelerin ve görüntülerin ardında bizim beş duyu ile algılayamayacağımız ulvi bir dünya olduğunu fark edemedik. Bizi de al o ulvi dünyana Ya Hz. Mevlana!

Gönül kıblemi sana döndüm. “ Bişnev” hitabına mest oldum. Dinlediğim her şeyde senden bir ilham, bir tını buldum. Sustum…   sustum…  sustum da, her sessizlikte sonsuzluğun bestesini duydum.  Suskunluğun huzur, suskunluğun gelişmek, suskunluğun keşfetmek, suskunluğun fark etmek ve suskunluğun kendini bilmek olduğunu senden öğrendim. Sen de benim suskunluğumdaki feryadımı duy Ya! Hz. Mevlana…

Kamışlıktan kesilen neyin feryad-ı figanını anlayamadık. Tüm dertlerimizin o ilk ayrılıktan kaynaklandığını bilemedik. Ve her derde bir sebep bulduk, o kadar çok mazeretimiz olduki içimizi doldurdukça doldurduk. Oysa bize şah damarımızdan daha yakın olan Mevlâmızı, şimdi kendi içimizde bulamaz olduk. Kudretiyle her gün bizi şaşkına çeviren yüce Rabbe bizi de yaklaştır Ya Hz. Mevlana!…

Bilmem, kaçıncı vuslat gecen Ya Hz. Mevlana! Hz. Aişe Annemiz de, son yolculuğuna beni gece çıkarın, mezarlığa kadar yol boyunca hurma dalları yakın diyerek, Efendisine kavuşacağı günü düğün şölenine çevirmiş. Sen de ölüm gününü düğün günü olarak ilan ediyorsun. Ölümlü yanımızla bunu anlamakta zorlanıyoruz, bu muştudan bize de bir haber fısılda Ya Hz. Mevlana!

Ruh yine sızlıyor, gönül çaresiz, zihin sefer diyor, beden tâkatsiz. Âteş-i sineler semaya davranmış gel… gel… diyor, yüzyıllar ötesinden. Bize de uzat elini Ya Hz. Mevlana!…

Hatice Sedef Ergül

 

 

Makaleler
MEVLANA’NIN ADALET FELSEFESİ  -Dr. Ergin Ergül  (07 Aralık 2017)
NÛR ORDUSU  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2016)
HAZRETİ PEYGAMBERİN YAKINLARI  -Ahmet ŞAHİN  (22 Nisan 2016)
Mevlânâ'ya Göre Evlilik ve Aile  -Prof. Dr. Abdulhakim Yüce  (23 Şubat 2013)
Hz. Mevlâna’nın Eğitim Anlayışı  -Muhammed ACIYAN  (19 Ekim 2012)
Mevlana’nın Şemaili Hakkında Yanılgılar  -Muhammet ACIYAN  (12 Temmuz 2012)
İstanbul'da Mevlevîlik  -Ekrem Işın  (22 Haziran 2012)
Türk Edebiyatında Edebî Tefekkür Anlayışı  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2012)
Şihabüd-din Sühreverdi  -Semâ Âdabı  (07 Ocak 2012)
MESNEVΒNİN ÖNSÖZÜ VE DİBACESİ  -Tahir-ül Mevlevî  (06 Ocak 2012)
TAHiR-ÜL MEVLEVÎ, HAYATI VE ESERLERi  -Sadi Aytan  (06 Ocak 2012)
TASAVVUFÎ ŞİİR  -Ahmet ŞAHİN  (03 Ocak 2012)
Mevlevî Müziği ve Sema'  -Hakan Talu  (01 Ocak 2012)
Mevlana Perspektifinden Hukuk Devleti İlkesi  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
Mevlana Perspektifinden Stratejik Düşünce  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
MEVLÂN’NIN ESERLERİNDE İNSANIN MANEVÎ GÖRÜNÜŞLERİ  -PROF. DR. KERİM ZEMANİ  (13 Aralık 2011)
SIRR-I MA‘NEVÎ - İnceleme-Metin  -Dr. Ekrem BEKTAŞ  (03 Kasım 2011)
Kur'ân'ın Mânevî Bir Tefsiri Mesnevi  -Doç. Dr. Hüseyin Güllüce  (14 Temmuz 2011)
MEVLANA’DA ÜZÜM  -R. Bahar AKARPINAR  (20 Mayıs 2011)
EHLİYET VE LİYAKAT KAVRAMLARI  -Gülgün YAZICI  (20 Mayıs 2011)
SÜLEYMAN BELHÎ AİLESİ VE SON MEVLEVÎ POSTNİŞÎNLERİ  -Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZ  (19 Mayıs 2011)
AŞK BAHÇESİNİN İNLEYEN BÜLBÜLÜ: YAMAN DEDE  -Hatice Sedef Ergül  (08 Mayıs 2011)
MİLLÎ SECİYYE  -Ahmet ŞAHİN  (08 Mayıs 2011)
YÂ RESÛLULLAH!..  -Ahmet ŞAHİN  (18 Nisan 2011)
BATI DÜNYASINDA MEVLÂNA ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR  -Prof. Dr. Mehmet AYDIN  (12 Nisan 2011)
MESNEVİ TERCÜMESİNİN MUKADDİMESİ  -Eva de Vitray Meyerovitch (Havva Hanım)  (12 Nisan 2011)
Şems-i Tebrizi'nin Evrensel Mesajları  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Mevlana Öğütlerinin Sosyal Açıdan Önemi  -Kazım ÖZTÜRK  (20 Mart 2011)
MEVLANANIN TEFEKKÜR DÜNYASI  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Hz. MEVLANA'DA ASK  -Dr. Mehmet ÖNDER  (13 Ocak 2011)
MEVLÂNÂ VE DEVLET ERKÂNI  -Can ALPGÜVENÇ  (31 Aralık 2010)
KÂİNÂTIN GÜLܒNE  -Ahmet ŞAHİN  (30 Aralık 2010)