Semazen Akademik sayfalar hakkında düşünceleriniz?
İdare eder, Güzel, Daha güzel olabilir, Çok güzel, Çok Kötü
REKLAM ALANI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
MEVLÂNA MEVLEVÎLİK VE ESERLERİYLE İLGİLİ ESKİ HARFLİ TÜRKÇE ESERLER
Dr. Ali TEMİZEL
03 Kasım 2011

MEVLÂNA
ÇEVRESİNDEKİLER, MEVLEVÎLİK VE ESERLERİYLE
İLGİLİ ESKİ HARFLİ TÜRKÇE ESERLER

Hazırlayan
Dr. Ali TEMİZEL

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

ÖN SÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ
Mevlâna, Mevlevîlik ve Mevlâna'nın Eserleriyle İlgili Çalışmaların Muhtevaları

BİRİNCİ BÖLÜM

1. MEVLÂNA HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

1.1. Mevlâna, Çevresindekiler ve Mevlevîlerin Menkıbelerine Dair Eserler

1.2. Mevlâna ve Mevlâna'nın Çevresindekilerin Hal Tercümelerini Muhtevi Eserler

1.3. Mevlâna Hakkında Söylenmiş Kaside, Methiye ve Benzeri Eserler

1.4. Mevlâna'nın Evrad, Dua ve Münacatlarının Tercüme ve Şerhlerini Muhtevi Eserler

1.5. Konuyla ilgili Olarak Kaynaklarda Yer Alan Fakat Ulaşamadığımız Eserler

İKİNCİ BÖLÜM

2. MEVLEVÎLİK VE MEVLEVÎLER HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. MEVLÂNA'NIN ESERLERİYLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALA

3.1. Mesnevî ile ilgili Çalışmalar

3.1.1. Mesnevî'nin Eski Harfli Türkçe Tercüme ve Şerhleri

3.1.2. Mesnevî'den Yapılan Müntahapların Tercüme ve Şerhleri

3.1.3. Mesnevî Hikâyeleriyle İlgili Eserler

 

 

İndirmek için burayı tıklayınız

 

Makaleler
MEVLANA’NIN ADALET FELSEFESİ  -Dr. Ergin Ergül  (07 Aralık 2017)
NÛR ORDUSU  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2016)
HAZRETİ PEYGAMBERİN YAKINLARI  -Ahmet ŞAHİN  (22 Nisan 2016)
Mevlânâ'ya Göre Evlilik ve Aile  -Prof. Dr. Abdulhakim Yüce  (23 Şubat 2013)
Hz. Mevlâna’nın Eğitim Anlayışı  -Muhammed ACIYAN  (19 Ekim 2012)
Mevlana’nın Şemaili Hakkında Yanılgılar  -Muhammet ACIYAN  (12 Temmuz 2012)
İstanbul'da Mevlevîlik  -Ekrem Işın  (22 Haziran 2012)
Türk Edebiyatında Edebî Tefekkür Anlayışı  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2012)
Şihabüd-din Sühreverdi  -Semâ Âdabı  (07 Ocak 2012)
MESNEVΒNİN ÖNSÖZÜ VE DİBACESİ  -Tahir-ül Mevlevî  (06 Ocak 2012)
TAHiR-ÜL MEVLEVÎ, HAYATI VE ESERLERi  -Sadi Aytan  (06 Ocak 2012)
TASAVVUFÎ ŞİİR  -Ahmet ŞAHİN  (03 Ocak 2012)
Mevlevî Müziği ve Sema'  -Hakan Talu  (01 Ocak 2012)
Mevlana Perspektifinden Hukuk Devleti İlkesi  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
Mevlana Perspektifinden Stratejik Düşünce  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
MEVLÂN’NIN ESERLERİNDE İNSANIN MANEVÎ GÖRÜNÜŞLERİ  -PROF. DR. KERİM ZEMANİ  (13 Aralık 2011)
SONSUZLUK SUSKUNLUĞUMDA SAKLI!  -Hatice Sedef Ergül  (11 Aralık 2011)
SIRR-I MA‘NEVÎ - İnceleme-Metin  -Dr. Ekrem BEKTAŞ  (03 Kasım 2011)
Kur'ân'ın Mânevî Bir Tefsiri Mesnevi  -Doç. Dr. Hüseyin Güllüce  (14 Temmuz 2011)
MEVLANA’DA ÜZÜM  -R. Bahar AKARPINAR  (20 Mayıs 2011)
EHLİYET VE LİYAKAT KAVRAMLARI  -Gülgün YAZICI  (20 Mayıs 2011)
SÜLEYMAN BELHÎ AİLESİ VE SON MEVLEVÎ POSTNİŞÎNLERİ  -Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZ  (19 Mayıs 2011)
AŞK BAHÇESİNİN İNLEYEN BÜLBÜLÜ: YAMAN DEDE  -Hatice Sedef Ergül  (08 Mayıs 2011)
MİLLÎ SECİYYE  -Ahmet ŞAHİN  (08 Mayıs 2011)
YÂ RESÛLULLAH!..  -Ahmet ŞAHİN  (18 Nisan 2011)
BATI DÜNYASINDA MEVLÂNA ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR  -Prof. Dr. Mehmet AYDIN  (12 Nisan 2011)
MESNEVİ TERCÜMESİNİN MUKADDİMESİ  -Eva de Vitray Meyerovitch (Havva Hanım)  (12 Nisan 2011)
Şems-i Tebrizi'nin Evrensel Mesajları  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Mevlana Öğütlerinin Sosyal Açıdan Önemi  -Kazım ÖZTÜRK  (20 Mart 2011)
MEVLANANIN TEFEKKÜR DÜNYASI  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Hz. MEVLANA'DA ASK  -Dr. Mehmet ÖNDER  (13 Ocak 2011)
MEVLÂNÂ VE DEVLET ERKÂNI  -Can ALPGÜVENÇ  (31 Aralık 2010)
KÂİNÂTIN GÜLܒNE  -Ahmet ŞAHİN  (30 Aralık 2010)