Semazen Akademik sayfalar hakkında düşünceleriniz?
İdare eder, Güzel, Daha güzel olabilir, Çok güzel, Çok Kötü
REKLAM ALANI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Mesnevi Cilt 1 - 2 Takım (Ciltli)
Yazar: Tâhirü'l-Mevlevî
Yayınevi: Kırkambar Yayınları
Sayfa:
Dil:

 Mesnevi Cilt 1 - 2 Takım (Ciltli)

Merhum Tâhirü'l-Mevlevî'nin sayıları 100'e yaklaşan eserleri arasında en çok bilinenlerinden biri, "Mesnevî Dersleri" ismiyle de yayımlanan Mesnevî-i Şerif tercümesi ve Şerhi'dir. Tâhirü'l-Mevlevî, 1923-1925 yılları arasında Fatih Camii'nde, 1948'den sonra da Süleymaniye Camii ve Laleli Camii'nde Mesnevî okutmuş, bu vesile ile tuttuğu "Mesnevî Dersleri" başlığı altındaki notları derlemesi ve geliştirmesi, ünlü Mesnevî Şerhi'ni vücuda getirmiştir. 70'i aşan yaşına ve ülser rahatsızlığına rağmen Mesnevî tercüme ve şerhini bitirmeye çalışan Mevlevî, bu son eserini tamamlayamadan ebedî âleme irtihal etmiştir. Bu sebeple yarım kalan şerh, 6 cilt ve 25 bin 332 beyitlik Mesnevî'nin 5. cildinin ortalarına, 17 bin 309. beyte kadar gelir.

 Tâhirü'l,Mevlevî'nin bu eserini kaleme almasından sonra geçen yaklaşık yarım asırlık devre, eser üzerinde birtakım düzenlemeler yapmayı mecburi kılmıştır. Bu kitabın hazırlanmasında ilk olarak, Mesnevî'yi okumak isteyen ancak geniş zamanı olmayan okuyucalar da düşünülerek Tâhirü'l-Mevlevî'ye ait Mesnevi tercümesi ve şerhi birbirinden ayrılmış, eserin önceki haline göre çok daha az hacme sahip, iki cilde sığabilecek bir "Mesnevî tercümesi" ortaya çıkmıştır. Ancak şerhin çıkartılmasıyla oluşan boşluğu gidermek için Mesnevî'de adı geçen kişiler, yerler, tarihi olaylar, dinî ve tarihi bazı kavramlar sayfa altlarında dipnotlarla izah edilmiştir. Ayrıca âyet ve hadisler ile diğer Arapça ve Farsça ibarelerin tercümeleri yine dipnotlarda verilmiştir. Dipnotlar ekseriyetle Tâhirü'l-Mevlevî'nin şerhinin özetlenmesiyle oluşturulmuştur; eserin yazıldığı devirde tanınan, ancak günümüzde pek bilinmeyen kişi, yer ve kavramlara ait dipnotlar ile diğer dinî kaynaklara müracaat ederek hazırlanmıştır.
 
 Bu yeniden hazırlama esnasında eser, noktalama ve imlâ kuralları bakımından da yeniden gözden geçirilmiş, metnin günümüz imlasına uyması için gereken yerlerde kelimelerin yazım şekilleri dinî literatür göz önünde tutularak güncellenmiştir. Ayrıca eserde, genel okuyucu tarafından anlaşılamayacak, ama yeri başka kelimelerle doldurulamayan kelimeler çeşitli lûgatlardan yararlanarak dipnotlarda izah edilmiştir. Bazı durumlarda ise metnin daha rahat anlaşılmasını sağlamak için, eseri dinî ve tarihî bağlarından koparmadan ve edebî kıymetini düşürmeden kelime bazında sadeleştirmeler yapılmıştır.
 (Arka Kapak)