Uluslararası Mesnevi Sempozyumu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile İran Urmiye Üniversitesi ortaklaşa "III. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu" düzenliyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İran Urmiye Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği  "III. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu: Barış ve dostluk Elçisi olarak Mevlana" sempozyumu 15-16 Ekim 2014 tarihlerinde İran'ın Urumiye şehrinde yapılacak.


III Uluslararası Mesnevî Sempozyumu: Barış ve Dostluk Elçisi Olarak Mevlâna

III. International Mathnavi  Symposium: Rumi As a Messenger of Peace and Friendship

سومین سمپوزیوم بین المللی مثنوی معنوی - مــولانــــــا، پیـــــــام آور صلـــــــح و دوستــــــــی

Onursal Başkanlar (Honorary Chairmans)

Prof. Dr. Rahim HOBBENAGHİ, Chansellor of Urmia University , İran
Prof. Dr. Peyami BATTALl, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü, Türkiye

Onur Konuğu (Guest of Honor)
Esin Çelebi , Mevlâna'nın 22. Kuşak Torunu, Türkiye

Bilimsel Yürütme Kurulu Başkanlığı
Prof. Dr. Fatemeh MODARRESI, Urmia University, İran
Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Danışma Kurulu (Advisory Committee)
Dr. Mohammed Hossein Khan Mohammadi – Urmia Universty, İran
Dr. Mahboub Talei – Urmia Universty, İran
Dr. Abdollah Tolouei Azar – Urmia Universty, İran
Dr. Mohammed Amir Obeidinia – Urmia Universty, İran
Dr. Rahim Koshash – Urmia Universty, İran
Dr. Alireza Mozaffari – Urmia Universty, İran
Dr. Fatemeh Modarresi – Urmia Universty, İran
Dr. Bahman Nohzat – Urmia Universty, İran
Dr. Abdolnaser Nazariyani – Urmia Universty, İran
Dr. Mahvash Vaheddoost – Urmia Universty, İran
Prof. Dr. Abdulbaki Güneş, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Derya Örs, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkiye
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, Siirt Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Şirin Çıkar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Erdal Baykan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Nuri Şimşekler, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Hasan Çiçek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Mehmet Demirtaş, Bitlis Eren Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ferzende İdiz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Abdulhadi Timurtaş, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Arif Gezer, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ömer Demirbağ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. M. Halil Erzen, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Bilim Kurulu (Scientific Committee)
Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Fatemeh MODARRESI, Urmia University, İran

Düzenleme Kurulu (Organising Committe) 
Yrd. Doç. Dr. Seyit Battal UĞURLU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Mahboub TALEÎ, Urmia University, İran
Yrd. Doç. Dr. Ferzende İdiz,Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Soner İşimtekin,Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Narmin Esmaeili, Urmia University, İran

Uluslararası İlişkiler (International Relations)
Dr. Ramin NIKROUZ, Urmia University, İran
Yrd. Doç. Dr. Soner İşimtekin,Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Sempozyum Sekreteryası (Symposium Secreteria)
Arş. Gör. Mazhar Dede,Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Faruk Sönmez,Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Narmin ESMAELİ, Urmia University, İran

Bildiri Özetlerini Son Gönderme Tarihi : 04.04.2014

Kabul Edilen Özetlerin İlan Tarihi : 05.05.2014

Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi  : 05.06.2014

Program İlanı : 01.09.2014

Sempozyum Tarihi : 15-16.10.2014

Sempozyuma Katılım

Sempozyum, bildirili ve dinleyici olarak, araştırmacılar, akademisyenler, üniversite öğretim üyeleri, farklı kurum ve kuruluşta çalışanlar, sivil toplum ve medya temsilcileri başta olmak üzere bütün ilgi guruplarına açıktır.

Ulaşım ve yol giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Muhtemel Bildiri Konuları

1- Mevlâna'da İnsan ve İnsan Sevgisi
2- Mevlâna'nın Evrensel Düşüncesi
3- Mevlâna'nın Ahlâk Öğretisi
4- Anlam Elçisi olarak Mevlâna
5- Mevlâna'nın Ahlâk Felsefesinin Batı Felsefesiyle Karşılaştırılması
6- Mevlâna'nın Eğitim Felsefesi
7- Mesnevî ve Çağdaş Toplum
8- Batı Düşüncesinde Mevlâna'nın Yeri
9- Mevlâna'nın Aşk Anlayışı
10- Mevlâna'nın İdeal Toplum Anlayışı
11- Mevlâna'nın İdeal Toplum Anlayışı
12- Mevlâna ve Mezhepler Arası İhtilaf

Yukarıdaki başlıklar bağlayıcı olmamakla birlikte, sempozyum konusu ile ilgili bildiriler değerlendirmeye alınacaktır.

Bildiri Metni Hazırlama

Metin

Makale metni, tek satır aralıklı olarak 12 punto ile TİMES NEW ROMAN yazı tipinde yazılmalı ve toplam 10 sayfayı geçmemelidir.

Sayfa yapısı A4 kağıdı (210 x 297 mm) üzerine sayfa kenar marjları 2.5cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Ana başlıklardan sonra 2 boşluk, bölümler arasında 1 boşluk bırakılmalıdır. Başlıklar ve paragraflar 1.25cm girintili yazılmalıdır.

Metin içerisinde konu başlıkları 1., 1.1., 1.1.1., şeklinde numaralandırılmalıdır. 1. no.lu ana konu başlıkları koyu renkli ve harflerin tümü büyük yazılırken, 1.1 no.lu ikincil konu başlıklarında sadece ilk harfler büyük, 1.1.1 no.lu üçüncül konu başlıklarında sadece başlığın ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır.

Makale Özet, Giriş, Konu ve Alt Başlıklar, Sonuç ve Değerlendirme ve Kaynaklar şeklinde bir sıra izlemelidir.

Referans Biçimi

Metin içinde kaynaklar parantez içinde yazarların soyadları ve yayın yılı ile verilmelidir (Örnek: Baykan, 2010).

İki yazarlı kaynaklarda her iki yazarında soyadları yazılır (Örnek: Battal ve Parin, 1998). Birden fazla yazar varsa, birinci yazarın soyadından sonra ve diğerleri anlamına gelen “vd.” yazılmalıdır (Örnek: Çıkar vd. 1997; Türkmenoğlu vd., 2001). Ayrıca, parantez içindeki kaynaklar basım tarihine göre sıralanmalıdır.

Eğer bir yazarın birden fazla yayını kaynak olarak gösterilmişse, bunlar eskiden yeniye doğru yıl sırasına göre sıralanmalıdır. Bir yazara ait aynı yılda yayımlanan birden fazla yayını varsa, bunlar da yıldan sonra gelecek olan a, b, c… harfleri ile sıralandırılmalıdır.

Kaynakçada elektronik yayınlara ya da basılı kaynakların elektronik kopyalarına da yer verilebilir. Bunların kaynak gösterimi de basılı yayınlarda olduğu gibidir ve yazar, yıl, yayın başlığı, yayıncı kurumdan oluşan temel öğeleri içermelidir.

Bildiri Özet Formu

http://www.yyu.edu.tr/akademikbirimler/index.php?bolumid=81


 
http://akademik.semazen.net/ sitesinden 19.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.