Semazen Akademik sayfalar hakkında düşünceleriniz?
İdare eder, Güzel, Daha güzel olabilir, Çok güzel, Çok Kötü
REKLAM ALANI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Uygulama ve Araştırma Merkezi
''Mevlana Üniversitesi Mevlana Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'' yürürlüğe girdi.
08 Aralık 2011 / 11:46
Mevlana Üniversitesi Mevlana Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezince (MEVSAM) Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatı, eserleri, ilmi ve edebi kişiliği, düşünceleri Türk ve dünya kültür ve edebiyatları üzerindeki etkileri incelenecek ve araştırılacak.
 
Mevlana Üniversitesinin, ''Mevlana Üniversitesi Mevlana Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelikle MEVSAM'ın görevleri, organları ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.
 
Buna göre, MEVSAM'ın amacı, öncelikle Mevlana'nın hayatını, eserlerini, ilmi ve edebi kişiliğini, düşüncelerini, sosyal çevresini, Türk ve dünya kültür ve edebiyatları üzerindeki etkilerini, Mevlevilik tarih ve kültürünü, Türk tefekkür, tasavvuf ve edebiyatını incelemek, araştırmak olacak.
 
Merkez, bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek ve yayınlar yapmak, Mevlana'nın yanı sıra  Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi şahsiyetler üzerinde de her türlü akademik ve ilmi çalışmalarda bulunmakla da sorumlu olacak.
 
Bu kapsamda Merkezin görevleri şöyle belirlendi:
''Mevlana ve Mevlevilik ekseninde tasavvuf kültürü hakkında yurt içi ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak, yapanları desteklemek, konuyla ilgili kitap, makale, belge ve diğer yazılı, sözlü ve görüntülü arşiv malzemelerini tespit etmek ve teminine çalışmak, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve diğer tasavvuf büyüklerinin hayatı, ailesi, eserleri, fikirleri, çevresi ve dönemindeki tasavvufi, edebi ve siyasi şahsiyetlerle Mevlevilik tarihi, kültürü ve sanatı üzerine araştırma yapmak, dergi ve kitaplar yayımlamak, geleneksel kültür ve sanatlarımız konusunda eğitim amaçlı kurslar ve sergiler açmak, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve diğer tasavvuf büyüklerinin eserlerinde ve onların öğretilerinde günümüz problemlerine çözüm olabilecek mesajları toplumla paylaşmak, dinler ve kültürler arası diyaloğa katkı bakımından Mevlana ve diğer tasavvuf büyüklerinin düşüncelerinden faydalanarak bu konuda ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek, akademik ve bilimsel çalışmalar yapmak, faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında araştırma ve eğitim yapan kişi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, konuyla ilgili çalışmalar yapan bilim adamı, araştırmacı ve sanatçıları desteklemek.''

-Merkezin organları-
Merkezin organları Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu ve  Danışma Kurulundan oluşacak.
 
Buna göre, Merkez Müdürü üniversite öğretim üyeleri arasından, rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilecek. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilecek. Merkez Müdürü, Merkezi temsil edecek ve rektöre karşı sorumlu olacak. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere üniversite öğretim üyeleri arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere rektörün onayına sunacak. Merkez müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erecek.
 
 Yönetim Kurulu, merkez müdürü ve müdür yardımcısı dahil beş kişiden oluşacak. Diğer üç üye, merkez müdürünün önerisi üzerine üniversite öğretim üyeleri veya üniversite dışından konuyla ilgili uzman kişiler arasından rektör tarafından görevlendirilecek. Yönetim Kurulu üyeliğinin görev süresi üç yıl olacak. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilecek. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi görevlendirilecek. Yönetim Kurulu, merkezin karar organı olacak. Merkez müdürü de Yönetim Kurulu'nun başkanı olacak.
 
Yönetim Kurulu, merkez müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanacak ve kararlar oy çokluğuyla alınacak.
 
Danışma Kurulu da üniversite içinden veya dışından, yurt içinden veya yurt dışından Mevlana, Mevlevilik ve tasavvufi düşünce, kültür, tarih ve sanatla ilgili araştırma, çalışma ve hizmetleri olan kişiler arasından, rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş kişi ve merkez müdüründen oluşacak. Danışma Kurulu başkanı, rektör tarafından görevlendirilecek. Danışma Kurulu, yılda en az bir defa toplanacak ve toplantıya Danışma Kurulu başkanı başkanlık edecek. Merkezin danışma organı olan Danışma Kurulu'nun kararları istişari nitelikte olacak.
 
Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddesince rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanacak. Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanacak....
 

 

Bookmark and Share