Semazen Akademik sayfalar hakkında düşünceleriniz?
İdare eder, Güzel, Daha güzel olabilir, Çok güzel, Çok Kötü
REKLAM ALANI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Mevlâna Enstitüsü
Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenecek etkinlikler belli oldu.
04 Aralık 2011 / 22:11

Hz. Mevlâna'nın 738. Vuslat Yıldönümü Uluslararası anma etkinlikleri çerçevesinde Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenecek etkinlikler açıklandı. Etkinliklerde "TARİHÎ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ" adlı Ulusal Sempozyum ve Bilgilendirme Söyleşileri yer alıyor.

 

08 ARALIK 2011 / PERŞEMBE

 

ULUSAL SEMPOZYUM

 

"TARİHÎ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ"

 

AÇILIŞ PROGRAMI

 

- Açılış

- Saygı Durusu ve İstiklâl Marşı

- Protokol Konuşmaları

- Mevlevi Bestekârlardan Seçme Eserler

(S.Ü. Dilek Sabancı Devlet Konservaluvan öğretim Elemanı ve öğrencileri)

 

I. OTURUM

 

Oturum Başkanı: Prof. Ruhi AYANGİL

 

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
"Hz. Mevlâna'nın Diliyle Mesnevî-i Şerif"

 

Dr. Yakup ŞAFAK
(Selçuk Üniversitesi - Emekli Öğretim Üyesi)

"Mevlâna'nın Rubaileri Üzerine Bazı Mülâhazalar"

 

Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
(Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
"Mevlâna'nın Düşünce Köklerine Belh Üzerinden Bir Bakış"

 

Dr. Naci BAKIRCI
(Mevlâna Müzesi)
"Konya Mevlâna Dergâhı'nda Osmanlı Sultanları Tarafından Yaptırılan Onarımlar"

 

Müzakere

 

II. OTURUM

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emine YENİTERZİ

 

Prof. Dr. Derya ÖRS
(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
"Mevlâna'nın Gazellerinde Ritmik Unsurlar"
 

Yrd. Doç. Dr. Ali TEMÎZEL
(Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

"İran'da Dîvân-ı Kebîr ve Mevlâna'nın Gazelleri Üzerine Yapılan Akademik Çalışmalar"
 

Prof. Dr. Rahman Moshtagh MEHR

(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

"Dîvân-ı Kebîri Göre Mevlâna'da Şems Etkisi"

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN
(Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
"Mevlâna'nın Dîvân-ı Kebîrinde Selçuklularla İlgili Tarihi Olaylar"

 

Yrd. Doç. Dr. Okan Haluk AKBAY

(Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

"Mesnevi" ve "Konjaku Hikâyeleri"nde Güldürü öğelerinin Kullanımı"

 

Müzakere

 

09 ARALIK 2011 / CUMA


III. OTURUM


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer OKUMUŞ

 

Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOGLU
(Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)

"Mevlâna'nın Eserlerinde Gazneli ve Selçuklu Sultanları"

 

Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR
(Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)

"Mevlâna'da Bilgeliğin Bilgi Boyutu"

 

Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
(Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesi)

"Sems'in Makâlât'ında Harakânî'nin İzleri"

 

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin COŞGUNER
(Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)
"Târîh-i ÂI-i Selçuk Adlı Kitapta Mevlâna'nın Şehri Konya"

 

Arş. Gör. Kadir TURGUT

(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

"Mesnevîden Seçme Cevâhir-i Mevlâyî ve Le'âli-yi Mevlevi Adlı Eser"


Müzakere

 

IV. OTURUM

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU

Prof. Dr. Ömer OKUMUŞ

(Azerbaycan Baku Qafqaz Üniversitesi)

"Celâleddîn-i Rûmî'nin Eserlerinde Hz. Îsâ Kavramı"

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
(Ankara Üniversitesi Dil ve Tarİh-Cografya Fakültesi)

"Dîvân-ı Kebîr'de Yûsuf İmgesine kısa Bir Değini"

Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
"Bir Cumhuriyet Aydınının Mevlâna Okumaları: Afif Tektaş"

Prof. Ruhi AYANGİL
(Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Em. Ögr. Üyesi)
"Mevlâna Metinlerinde Mûsikî ve Semaya İlişkin Mecazlar"

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERGUNER

(Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)

"Lâle Devri'nde Mevlevi Mûsikisi ve Osman Dede"

Prof. Dr. Veyis DEGİRMENÇAY

(Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

"Sultan Veled'in Mevlâna'ya Medhiyeleri"
 

Müzakere

 

10 ARALIK 2011/CUMARTESİ

 

Saat : 10.00
Yer : Mevlâna Sema Otel

 

ÖZEL OTURUM

"Mevlâna ve Mevlevîlik İle İlgili Eserlerin Türkçüye Tercümesinin önemi"

 

Katılımcılar:

 

Prof. Dr. Ömer OKUMUŞ
Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOCLU
Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER
Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Prof. Dr. Veyis DEGİRMENÇAY
Prof. Dr. Hicabı KIRLANGIÇ
Prof. Dr. Derya ÖRS
Dr. Yakup ŞAFAK
Prof. Dr. Rahman Moshtagh MEHR
Doç. Dr. Yusuf ÖZ
Yrd. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER
Yrd. Doç. Dr. Ali TEMİZEL
Yrd. Doç. Dr. Fahrettin COŞGÜNER

 

 

12-13 ARALIK 2011/ PAZARTESİ-SALI

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME SÖYLEŞİLERİ

 

"AŞKA DÖNENLER"
KONYA'NIN DÜNYAYA AÇILAN YÜZÜ:
KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU


Tarih : 12 Aralık 2011
Saat : 10.00
Yer : S.Ü. Edebiyat Fakültesi Anfisi


Tarih : 13 Aralık 2011 Saat : 10.00
Yer : S.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Konferans Salonu

 

Katılımcılar:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyelerinden;

 

Yusuf KAYYA (Topluluk Sanat Yönetmeni)

 

Ömer Faruk BELVİRANLI (Topluluk Müdürü)

 

Mustafa HOLAT  (Postnişîn)

 

Fahri ÖZÇAKIL (Postnişîn)

 

Mehmet Emin HOLAT (Semâzenbaşı)

 

Orhan TEKELİOGLU (Semazen)
 

16 ARALIK 2011 / CUMA

 

GÖNLÜMÜZDEKI MEVLANA SÖYLEŞİLERİ-II
 

Saat : 14.00
Yer : S.Ü. Alaeddin Keykubat Yerleşkesi S. Demirci Kültür Merkezi
 

Katılımcılar:

 

Prof. Dr. Süleyman ATEŞ (Eski Diyanet İşleri Başkanı)

 

Nevin HALICI (Araştırmacı-Yazar)

 

Avni ÖZGÜREL (Gazeteci-Yazar)

 

Nevval SEVİNDİ (Gazeteci-Yazar)

 

 

Bookmark and Share