MEVLÂNA’NIN MESNEVΒDE YANLIŞLARA BAKIŞI
Yazar: İbrahim Emiroğlu
http://akademik.semazen.net/ sitesinden 05.07.2020 tarihinde yazdırılmıştır.