MEVLÂNA’NIN MESNEVΒDE YANLIŞLARA BAKIŞI
Yazar: İbrahim Emiroğlu
http://akademik.semazen.net/ sitesinden 20.11.2019 tarihinde yazdırılmıştır.