MESNEVİ BAHÇESİNDEN GÜL BUKETLERİ - 4

MESNEVİ BAHÇESİNDEN GÜL BUKETLERİ

 

Mesnevi 4.Ciltten Notlar
 

*Hac Allah evini ziyarettir.  Ev sahibini ziyaret ise erlik ister.
 

*Güneş, malı güzel gösterir diye, pazarları gündüz kurarlar.
 

*Mesnevi masal diyenlere göre masaldır. Kendini bu kitapta görmek ve anlamak ise erliktir.
 

*Dünyada mutlak kötü yoktur. Kötü, iyiye kıyasla kötüdür.
 

*Kim kendini Allah'a verirse, Allah da kendini ona verir.
 

*Kin; sapıklığın ve kâfirliğin temelidir.
 

*Akıllılar; parçada bütünü görenlerdir.
 

*Kötülük yaptın mı kork, çünkü o bir tohumdur, Allah yeşertir karşına çıkartır.
 

*Cennet aletle yapılmadı. Orayı inşa eden, amel ve niyetlerdir.
 

*Gönül evine bak. Gamla tozlandı mı tevbe süpürgesi ile süpür.
 

*Kendine gel. Sakın arşın nurundan ümit kesme.
 

*Miraç edenlerin yanında dur. Yokluk seni burak gibi göklere çıkarsın.
 

*Mal mülk, altın, cana yoldaş olmaz. Sen altın ver, sürme al da gözün açılsın.
 

*Biz hepimiz Adem'den parça idik. Cennette o ebedi nağmeleri duyduk, dinledik. Güzel sesi kuş sesini sevmemiz o ebedi sese hasretimizdendir.
 

*Edep; edepsizlerin edepsizliğine sabretmektir.
 

*Şikâyetçi kötü huyludur. İyi huylu şikâyet etmez. Tahammül eder.
 

*Şehvet pak kişilere köle olur. Çünkü halis altını ateş yakmaz.
 

*Muhammed halkın gözü önünde idi, ama manâsı gizli idi. Halkın çoğu sakal ve hırkaya takıldı. Manâyı göremedi.
 

*Aklın varsa, başka bir akılla dost ol.

 

*Lakap ve unvandan kaç, manâya yürü.

Yazar: Mehmet DOĞRAMACI
http://akademik.semazen.net/ sitesinden 12.07.2020 tarihinde yazdırılmıştır.