Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Mesnevî
Yazar: Kadir Özköse
http://akademik.semazen.net/ sitesinden 16.06.2019 tarihinde yazdırılmıştır.