Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Mesnevî
Yazar: Kadir Özköse
http://akademik.semazen.net/ sitesinden 17.11.2018 tarihinde yazdırılmıştır.