Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Mesnevî
Yazar: Kadir Özköse
http://akademik.semazen.net/ sitesinden 01.07.2022 tarihinde yazdırılmıştır.