Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Mesnevî
Yazar: Kadir Özköse
http://akademik.semazen.net/ sitesinden 20.09.2018 tarihinde yazdırılmıştır.