Semazen Akademik sayfalar hakkında düşünceleriniz?
İdare eder, Güzel, Daha güzel olabilir, Çok güzel, Çok Kötü
REKLAM ALANI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
MÜNÂCÂT
Ahmet ŞAHİN
29 Aralık 2010

     MÜNÂCÂT  

 

Bismillâh'la Allah'ı zikre dilim alışık

Allah ve Resûlü'nü selât'e kalbim âşık

 

Her yerde ve her şeyde bir mührünü aradım

Yâ Rabbî, evvel âhir, ezel ebed kavradım

 

Ayne'l, ilme'l ve hakke'l yakin'nen bilinensin

Her vakit doksan dokuz kerre zikredilensin

 

Kur'ân, âyet âyet ve sûre sûre hitâbın

Kâinât, sayfa sayfa dürülmüş aşk kitâbın

 

Gök kubbe'yi çınlatan Allahü Ekberin var

Günde beş vakit tekrar alınan Tekbîrin var

 

İlm, hikmet, ma'rifetle mücehhez âbidlerin

Sahâbiler, Veliler, Hakk dostu zâhidlerin

 

Camiler, minâreler, kubbeler îzânındır

Arş-ı âlâ, gökyüzü, yeryüzü nizâmındır

 

Melekler, Peygamberler aşkın ile yanarlar

Gece gündüz durmadan Şerîat'in yayarlar

 

Ne muhteşem saâdet, îmân kalbin cilâsı

Allah ve Resûl aşkı,  gönüllerin şifâsı

 

Allah'ım, kalbimizin ateşini söndürtme

Îmânımızı koru Hakk yolundan döndürtme

 

İlâhî affet bizi, beş vakit nisyândayız

Her an gaflet içinde belki de isyândayız

 

Yâ Rabb, “ölmeden evvel öldür” de güldür bizi

Huzûruna varmadan erdir de öldür bizi

 

Yâ Rabb, Rûz-i Mahşer'de bizi eyleme rezîl

Muhammed Ümmeti'ni affeyle etme zelîl

 

Yâ Rabb, Resûlullah'a hasrettir beşer hasret

Bizi de Livâü'l-hamd Sancâk altında haşret

 

Bizi Cenneti'ne al, gösterme Nâr-ı cahîm

Yâ Rabbe'l-âlemîn ve Yâ Erhame'r-râhimîn

                            

 

              Ahmet ŞAHİN  (2009)

              sahinahmed@mynet.com

Makaleler
MEVLANA’NIN ADALET FELSEFESİ  -Dr. Ergin Ergül  (07 Aralık 2017)
NÛR ORDUSU  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2016)
HAZRETİ PEYGAMBERİN YAKINLARI  -Ahmet ŞAHİN  (22 Nisan 2016)
Mevlânâ'ya Göre Evlilik ve Aile  -Prof. Dr. Abdulhakim Yüce  (23 Şubat 2013)
Hz. Mevlâna’nın Eğitim Anlayışı  -Muhammed ACIYAN  (19 Ekim 2012)
Mevlana’nın Şemaili Hakkında Yanılgılar  -Muhammet ACIYAN  (12 Temmuz 2012)
İstanbul'da Mevlevîlik  -Ekrem Işın  (22 Haziran 2012)
Türk Edebiyatında Edebî Tefekkür Anlayışı  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2012)
Şihabüd-din Sühreverdi  -Semâ Âdabı  (07 Ocak 2012)
MESNEVΒNİN ÖNSÖZÜ VE DİBACESİ  -Tahir-ül Mevlevî  (06 Ocak 2012)
TAHiR-ÜL MEVLEVÎ, HAYATI VE ESERLERi  -Sadi Aytan  (06 Ocak 2012)
TASAVVUFÎ ŞİİR  -Ahmet ŞAHİN  (03 Ocak 2012)
Mevlevî Müziği ve Sema'  -Hakan Talu  (01 Ocak 2012)
Mevlana Perspektifinden Hukuk Devleti İlkesi  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
Mevlana Perspektifinden Stratejik Düşünce  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
MEVLÂN’NIN ESERLERİNDE İNSANIN MANEVÎ GÖRÜNÜŞLERİ  -PROF. DR. KERİM ZEMANİ  (13 Aralık 2011)
SONSUZLUK SUSKUNLUĞUMDA SAKLI!  -Hatice Sedef Ergül  (11 Aralık 2011)
SIRR-I MA‘NEVÎ - İnceleme-Metin  -Dr. Ekrem BEKTAŞ  (03 Kasım 2011)
Kur'ân'ın Mânevî Bir Tefsiri Mesnevi  -Doç. Dr. Hüseyin Güllüce  (14 Temmuz 2011)
MEVLANA’DA ÜZÜM  -R. Bahar AKARPINAR  (20 Mayıs 2011)
EHLİYET VE LİYAKAT KAVRAMLARI  -Gülgün YAZICI  (20 Mayıs 2011)
SÜLEYMAN BELHÎ AİLESİ VE SON MEVLEVÎ POSTNİŞÎNLERİ  -Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZ  (19 Mayıs 2011)
AŞK BAHÇESİNİN İNLEYEN BÜLBÜLÜ: YAMAN DEDE  -Hatice Sedef Ergül  (08 Mayıs 2011)
MİLLÎ SECİYYE  -Ahmet ŞAHİN  (08 Mayıs 2011)
YÂ RESÛLULLAH!..  -Ahmet ŞAHİN  (18 Nisan 2011)
BATI DÜNYASINDA MEVLÂNA ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR  -Prof. Dr. Mehmet AYDIN  (12 Nisan 2011)
MESNEVİ TERCÜMESİNİN MUKADDİMESİ  -Eva de Vitray Meyerovitch (Havva Hanım)  (12 Nisan 2011)
Şems-i Tebrizi'nin Evrensel Mesajları  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Mevlana Öğütlerinin Sosyal Açıdan Önemi  -Kazım ÖZTÜRK  (20 Mart 2011)
MEVLANANIN TEFEKKÜR DÜNYASI  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Hz. MEVLANA'DA ASK  -Dr. Mehmet ÖNDER  (13 Ocak 2011)
MEVLÂNÂ VE DEVLET ERKÂNI  -Can ALPGÜVENÇ  (31 Aralık 2010)
KÂİNÂTIN GÜLܒNE  -Ahmet ŞAHİN  (30 Aralık 2010)
ÜMMET’İN MÜNÂCÂTI  -Ahmet ŞAHİN  (29 Aralık 2010)